Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM QUỐC GIA VINH 18/05/2022 19/05/2022
3 KIÊN THỊ NGỌC NGÂN 18/05/2022
4 Nguyễn Trọng Phú 18/05/2022
5 Võ Thị Kiều Oanh 18/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM 18/05/2022
7 Nguyễn Trọng Phú 18/05/2022
8 Vương Linh 18/05/2022
9 Lâm Hồng thúy 18/05/2022
10 cha ha kim ngoc (hà kim ngọc) 18/05/2022 18/05/2022