Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Như Quỳnh 07/07/2022
3 LÊ TÂM HOÀN ANH 07/07/2022
4 Nguyễn Thị Hạnh 07/07/2022
5 Nguyễn Như Quỳnh 07/07/2022
6 LƯƠNG TIEU MY 07/07/2022
7 Nguyễn Như Quỳnh 07/07/2022
8 ĐỖ TRỌNG NGHĨA - LÝ THỊ XUÂN LỘC 07/07/2022
9 BÙI THỊ BÍCH THỦY 07/07/2022
10 PARK JIHUN 07/07/2022