Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng Loan 06/07/2022
3 Trần Minh Trung 06/07/2022
4 LƯU VĂN HUYNH 06/07/2022 21/07/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 06/07/2022 21/07/2022
6 NGUYỄN THỊ THỦY 06/07/2022 21/07/2022
7 VI THỊ KIM THƯƠNG 06/07/2022
8 LÊ VĂN MINH 06/07/2022 28/07/2022
9 Văn Thị Mỹ Quyên 06/07/2022
10 HUỲNH NGUYỄN ÁNH NHI 06/07/2022