Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 13/08/2022
3 LÊ THỊ THU HÒA 13/08/2022
4 PHAN THỊ NGỌC HÂN 13/08/2022
5 Nguyễn Thị Kim Thành 13/08/2022
6 NGUYỄN MINH TUÂN 13/08/2022 29/08/2022
7 LÊ DUY TÙNG 13/08/2022 17/08/2022
8 Cao Đức Huynh 13/08/2022
9 TRẦN ANH TÚ-TRẦN THỊ THỚI 13/08/2022 06/09/2022
10 NGUYỄN HỬU QUÂN-HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG 13/08/2022 15/08/2022