Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thế Phương 20/05/2022
3 NGUYEN THI DIEU HIEN 19/05/2022
4 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022
5 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022
6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022
7 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022
8 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022
9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 12 19/05/2022 09/06/2022