Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huỳnh Châu 28/05/2022
3 CÔNG TY TNHH TIỆM TRÀ AN NHIÊN 28/05/2022
4 Lê Thị Hoài 28/05/2022
5 Phạm Thanh Việt 28/05/2022
6 Lê Thị Huỳnh Châu 28/05/2022
7 Phạm Thanh Việt 28/05/2022
8 Phạm Thanh Việt 28/05/2022
9 Nguyễn Thị Thu Hà 28/05/2022
10 Nguyễn Thị Thu Hà 28/05/2022