Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Minh Khánh 28/01/2022 15/02/2022
3 THÁI LA QUANG 28/01/2022 18/02/2022
4 Nguyen Thi Hai To 28/01/2022 15/02/2022
5 Ngô Thị Phương Thảo 28/01/2022 15/02/2022
6 PHẠM THỊ LÝ-TRẦN THỊ LÌNH 28/01/2022 11/03/2022
7 LÊ THỊ THÚY KIỀU 28/01/2022 15/02/2022
8 NGÔ VĂN ĐOÀN 28/01/2022 25/02/2022
9 PHẠM THỊ LÝ 28/01/2022 11/03/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 28/01/2022