Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THANH THU 18/01/2022
3 nguyễn thị minh tân 18/01/2022
4 TRAN NGOC KIM LOAN 18/01/2022
5 LAI PHÚ VĂN 18/01/2022 21/01/2022
6 TRẦN A CƯỜNG 18/01/2022 19/01/2022
7 TRẦN A CƯỜNG 18/01/2022 19/01/2022
8 NGUYỄN XUÂN THANH -UQ - NGUYỄN THỊ HỒNG NGA - 0909779498 18/01/2022 19/01/2022
9 Công ty Luật TNHH BLawyers Vietnam 18/01/2022 27/01/2022
10 TRẦN VĂN TUẤN - PHAN THỊ BÍCH THỦY 18/01/2022 19/01/2022