Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công ty TNHH The Gym Fitness and Yoga Lê Văn Việt 28/01/2021 25/11/2020
2 Trần Thị Vĩnh An 28/01/2021
3 Trần Nguyên Linh Thảo 28/01/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/01/2021 25/11/2020
5 Nguyễn Thị Bảo Hằng 28/01/2021
6 Lê Thị Mai Loan 28/01/2021 25/11/2020
7 TRAN THI THU HONG 28/01/2021
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỰ KIỆN SÀI GÒN 28/01/2021 26/11/2020
9 Hà Thị Tuất 28/01/2021 26/11/2020
10 Hà Thị Tuất 28/01/2021 26/11/2020