Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ VĂN NAM 20/01/2021
2 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/01/2021
3 BÙI HỒNG NGỌC 20/01/2021
4 Võ Thị Thanh Tuyết 20/01/2021
5 LÂM THÀNH HÙNG 20/01/2021 22/01/2021
6 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂN 20/01/2021
7 Phạm Thị Ngọc Phát 20/01/2021
8 Nguyễn Thị Xuân Vi 20/01/2021
9 NGÔ ĐỨC TRƯỜNG 20/01/2021
10 HOÀNG THỊ MỸ HẰNG 20/01/2021