Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Diệp Gia Quế 14/06/2021
2 TRẦN VĂN THI 14/06/2021
3 Diệp Gia Quế 14/06/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 14/06/2021
5 Vũ Cao Vân Anh 14/06/2021 23/06/2021
6 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 14/06/2021
7 TRƯƠNG SĨ VÕ 14/06/2021 15/06/2021
8 CÔNG TY CP EURASIA CONCEPT 14/06/2021 23/06/2021
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI THỊNH 14/06/2021 23/06/2021
10 PHẠM THỊ KIM LY (NỘP BƯU ĐIỆN) 14/06/2021 28/06/2021