Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Bình 09/05/2021
2 Phan Thị Sửu 09/05/2021
3 Phan Thị Sửu 09/05/2021
4 Trần Lê Nguyễn 09/05/2021
5 Trần Lê Nguyễn 09/05/2021
6 Phan Thị Sửu 09/05/2021
7 Nguyễn Thanh Phong 09/05/2021
8 Nguyễn Thanh Phong 09/05/2021
9 HÀ TRẦN QUANG KHẢI 09/05/2021
10 DƯƠNG MỸ QUÂN 09/05/2021