Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Thị Minh Phương 07/12/2021
3 Nguyễn Hà Tố Ngọc 07/12/2021
4 TRƯƠNG NGUYỆT THU TRANG 07/12/2021
5 NGÔ MẬU HOÀNG 07/12/2021
6 TRẦN VĂN THI 07/12/2021
7 Vũ Văn Trung 07/12/2021
8 Tăng Nguyệt Anh Thư 07/12/2021
9 Bùi Thị My Ni 07/12/2021
10 Đào Hồng Tú 07/12/2021