Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hà Thụy Tú Quỳnh 26/10/2020 29/10/2020
2 DOAN QUE PHUONG 26/10/2020
3 PHAN CHÂU ANH 26/10/2020 02/11/2020
4 NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG 26/10/2020
5 Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Mai Phương 26/10/2020 09/11/2020
6 Đỗ Thị Thùy Dương 26/10/2020 29/10/2020
7 PHẠM THỊ THỦY TIÊN 26/10/2020 29/10/2020
8 NGUYỄN HUỲNH LIÊN ANH 26/10/2020 02/11/2020
9 Phạm Thị Thu Huyền 26/10/2020
10 HUỲNH TẤN KHƯƠNG 26/10/2020 29/10/2020