Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Như Uyên 22/10/2021
3 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2021
4 PHẠM THỊ NGỌC NGA 22/10/2021
5 ĐỖ MINH HẠ 22/10/2021
6 Ngô Văn Dương 22/10/2021
7 Nguyễn Thị Thu Hồng 22/10/2021 27/10/2021
8 Phạm Thị Hồng Dung 22/10/2021 27/10/2021
9 Quãng Trọng Hiếu 22/10/2021 27/10/2021
10 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2021