Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 30/11/2021 05/01/2022
4 NGUYỄN VĂN THO 30/11/2021 05/01/2022
5 NGUYỄN THỊ NGÃ 30/11/2021 05/01/2022
6 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/11/2021
7 NGUYỄN ĐĂNG THANH 30/11/2021
8 CAO VĂN TUẤN 30/11/2021
9 LÊ TUẤN ANH 30/11/2021 05/01/2022
10 NGUYỄN ĐĂNG THANH 30/11/2021