Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN TUYẾT LOAN 22/10/2020
2 DƯƠNG KIM HƯỞNG 21/10/2020
3 Hà Trường Đồng Giao 21/10/2020
4 NGUYỄN TRẦN VIỆT TÁNH 21/10/2020
5 Phạm Thị Ngọc Bích 21/10/2020
6 Thái Minh Hiền 21/10/2020
7 ĐÀM HƯƠNG GIANG 21/10/2020
8 Thái Minh Hiền 21/10/2020
9 LÊ THỊ PHƯƠNG 21/10/2020
10 ĐINH THỊ MAI 21/10/2020