Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN TRUNG 21/01/2022
3 Trần Thị Quỳnh Trang 21/01/2022
4 HUỲNH NHƯ LOAN 21/01/2022
5 Phạm Như Quỳnh 21/01/2022
6 TRẦN THẾ HOÀNG 21/01/2022 26/01/2022
7 HUỲNH NHƯ LOAN 21/01/2022
8 Đinh Tất Hùng - Đinh Thị Thu Phượng 21/01/2022 14/02/2022
9 ĐẶNG HỮU TRIỀU 21/01/2022 18/02/2022
10 NGUYỄN HUY HIỆP 21/01/2022 11/02/2022