Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI KIẾN MỸ 02/12/2021
3 Đặng Thị Yến Ngọc 02/12/2021
4 Trần Ngọc Như Quỳnh 02/12/2021
5 nguyễn thị thu thủy 02/12/2021
6 TỐNG QUANG THÀNH 02/12/2021
7 Thái Nhật Vinh 02/12/2021
8 Nguyễn Huỳnh Như 02/12/2021
9 TRƯƠNG NGỌC TUYỀN 02/12/2021
10 Trần Nguyễn Tấn Duy 02/12/2021