Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Minh Diễm 09/12/2021
3 Tạ Thị Hoàng Anh 09/12/2021
4 Công ty TNHH Galifa 09/12/2021
5 Phan Thị Minh Diễm 09/12/2021
6 Tạ Thị Hoàng Anh 09/12/2021
7 Trương Hoài Phong 09/12/2021 13/12/2021
8 Nguyễn Hải Long 09/12/2021
9 PHẠM QUANG TRƯỞNG 09/12/2021 23/12/2021
10 LÊ VŨ VƯƠNG-0903859497 09/12/2021 10/12/2021