Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Đức Huy 19/09/2021
2 HỨA PHÚC LIÊN 19/09/2021
3 VŨ THỊ PHƯỢNG 19/09/2021
4 NGUYỄN THỊ THỦY 19/09/2021
5 DƯƠNG THỊ NGỌC HẰNG 19/09/2021
6 TRẦN THỊ MAI TRINH 19/09/2021 23/09/2021
7 Nguyễn Minh Tiến 19/09/2021 23/09/2021
8 LÊ THỊ THỦY 19/09/2021
9 Nguyễn Thị Thùy Dung 19/09/2021
10 PHẠM THỊ TÚ ANH 19/09/2021