Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Hữu Phước 27/01/2022
3 Tô Ánh Nguyệt 27/01/2022
4 Huỳnh Ngọc Lan 27/01/2022
5 Bành Kiết Chi 27/01/2022
6 LÊ THỊ MỸ LỆ 27/01/2022
7 NGUYỄN KIM PHỤNG 27/01/2022 15/02/2022
8 PHẠM THỊ LY LY 27/01/2022
9 ĐỖ VĂN GIÀU 27/01/2022 18/02/2022
10 ĐỖ VĂN GIÀU 27/01/2022 18/02/2022