Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ NGỌC HƯỜNG 17/09/2019 01/10/2019
2 NGUYỄN CÔNG NGUYÊN 17/09/2019 01/10/2019
3 ĐỖ ĐỨC THUẬN 17/09/2019
4 HUỲNH KHẮC THẮNG 17/09/2019 04/10/2019
5 TRẦN NGỌC TRÍ 17/09/2019 04/10/2019
6 Hoàng Thị Hương 17/09/2019
7 Hoàng Thị Hương 17/09/2019
8 PHẠM MINH THẢO 17/09/2019
9 Nguyễn Thị Thu Vân 17/09/2019
10 TRỊNH HOÀNG VŨ 17/09/2019