Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Tám 19/08/2022
3 Phạm Thị Hiển 19/08/2022
4 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 19/08/2022
5 Nguyễn Thị Nguyệt 19/08/2022
6 Truong Thi Thanh Duyen 19/08/2022
7 Huỳnh Thu Thảo 19/08/2022
8 LÊ HỒNG NHUNG 19/08/2022
9 gGANG kHÁNH CHUNG(ks Giang huệ An ) 19/08/2022 19/08/2022
10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 19/08/2022