Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN PHÚ HIẾU 19/09/2019
2 NGUYỄN HỮU SANG 19/09/2019
3 NGUYỄN HUỲNH HỒNG HOA 19/09/2019
4 THƯỢNG VĂN KIỆP - ĐT: 0965398725 19/09/2019 30/09/2019
5 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH (Đ/d Nguyễn Mạnh Cường) 19/09/2019 17/10/2019
6 TRẦN KHẮC HUY 19/09/2019
7 Trương Vĩnh Thủy 19/09/2019 11/10/2019
8 Trần Văn Tới 19/09/2019 22/10/2019
9 Huỳnh Thị Liên Hoa 19/09/2019 22/10/2019
10 Trần Thị Bích Liên 19/09/2019