Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DNTN HOÀNG KIM TÍN 10/05/2021
2 Nguyễn Thị Gia Khang 10/05/2021
3 Nguyễn Thị Nga 10/05/2021 13/05/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 10/05/2021
5 CHUNG 10/05/2021
6 Ông thị mỹ 10/05/2021 11/05/2021
7 Võ Thị Bảo Duyên 10/05/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 10/05/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 10/05/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 10/05/2021