Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VŨ LẬP 08/05/2021
2 Trần Thị Thương 08/05/2021
3 NGUYỄN CẢNH DUYÊN 08/05/2021
4 CTy TNHH Khoa Phúc Nghĩa 08/05/2021
5 CTy TNHH KD VLXD Quốc An 08/05/2021
6 CTy TNHH KD ST TUYỀN KÝ 08/05/2021
7 CTy TNHH XD Đại Tài 08/05/2021
8 Trấn Văn Khuê 08/05/2021
9 LƯƠNG VĂN TẮNG 08/05/2021 10/05/2021
10 LÂM QUỐC BI 08/05/2021 24/05/2021