Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH THÀNH 25/06/2019 27/06/2019
2 CÔNG TY TNHH GN VT THÀNH TÚC 25/06/2019 27/06/2019
3 Nguyễn Bá Thống - Nguyễn Thị Xuân Dung 25/06/2019 24/07/2019
4 Hà Minh Phong 25/06/2019 13/08/2019
5 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 25/06/2019 04/07/2019
6 CÔNG TY TNHH TM - DV TÍN THĂNG 25/06/2019 28/06/2019
7 Đỗ Quốc Huy 25/06/2019 16/07/2019
8 Lê Bửu Hải 25/06/2019 27/08/2019
9 LÊ TẤN ĐẠO 25/06/2019
10 LÊ THỊ THANH 25/06/2019 15/07/2019