Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 28/09/2021
2 Nguyễn Thị Duyên 28/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 28/09/2021
4 Hồ Thị Nhật Hạ 28/09/2021
5 Nguyễn Lê Minh Châu 28/09/2021
6 Hồ Thị Nhật Hạ 28/09/2021
7 Hoàng Tùng 28/09/2021
8 Trần Thiên Thanh 28/09/2021
9 Trần Thị Anh Thư 28/09/2021
10 NGUYỄN VĂN BƯỚC 28/09/2021