Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DƯƠNG NGỌC CHÚC 21/04/2021
2 PHẠM THỊ THU HUYỀN 21/04/2021
3 Nguyễn Thị Duyên 21/04/2021
4 Nguyễn Thị Duyên 21/04/2021
5 Nguyễn Thị Duyên 21/04/2021
6 Nguyễn Thị Duyên 21/04/2021
7 Nguyễn Thị Duyên 21/04/2021
8 test 21/04/2021
9 Hà Thị Ngát 21/04/2021
10 Hà Thị Ngát 21/04/2021