Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lan Trinh 30/11/2021
3 Trực lệ hồng 30/11/2021
4 PHẠM THỊ THANH THỦY 29/11/2021
5 Huỳnh Thanh Liêm 29/11/2021
6 Nguyễn Lan Trinh 29/11/2021
7 CAO QUÝ HÙNG 29/11/2021
8 Nguyễn Lan Trinh 29/11/2021
9 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TUYỆT 29/11/2021
10 Nguyễn Lan Trinh 29/11/2021