Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THAI THI KIM QUY 28/10/2021
3 Nguyễn Thị Hồng Yến 28/10/2021
4 Lương Quốc Anh 28/10/2021
5 VÕ THỊ MAI HOA 28/10/2021
6 NGUYỄN ĐỂ - HỒ THỊ KIẾM 28/10/2021
7 PHÓ TUẤN HẢI 28/10/2021
8 Nguyễn Thị Xuân Lan 28/10/2021
9 Phạm Thị Hồng Diệu 28/10/2021 02/11/2021
10 Nguyễn Thanh Sang 28/10/2021 03/11/2021