Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MAI TRẦN 07/12/2021
3 Trần Hữu Tú 07/12/2021
4 CÔNG TY TNHH QUAN LY 07/12/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 07/12/2021
6 DƯ THỊ HOÀNG VY 07/12/2021
7 Công ty TNHH TM dệt kim Tín Uy 07/12/2021
8 TRẦN THỊ NGỌC HƯỜNG 07/12/2021
9 LÊ THỊ NHƯ THỦY 07/12/2021
10 Công ty TNHH TM dệt kim Tín Uy 07/12/2021