Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Trung 01/12/2021
3 Lê Hoàng Mỹ Phương 01/12/2021
4 Phan Thị Kim Anh 01/12/2021
5 Lê Hoàng Mỹ Phương 01/12/2021
6 Nguyễn Thị Lan Thanh 01/12/2021
7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/12/2021
8 huỳnh thị phương hoài 01/12/2021
9 Phùng Thị Thuỳ 01/12/2021
10 LÊ VĂN LINH 01/12/2021