Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng Loan 01/07/2022
3 NGUYỄN THANH HOÀNG 01/07/2022
4 Nguyễn Thành Tâm 01/07/2022
5 Hoàng Thị Diễm Tuyết 01/07/2022
6 Huỳnh Mỹ Linh 01/07/2022
7 Huỳnh Mỹ Linh 01/07/2022
8 Huỳnh Mỹ Linh 01/07/2022
9 Trần Minh Trung 01/07/2022
10 NGUYỄN TẤN ĐẠT 01/07/2022