Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Thảo 08/12/2021
3 Lê Thị Cúc 08/12/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 08/12/2021
5 TRẦN HỮU THẢO UYÊN 08/12/2021
6 Phạm Thị Thảo 08/12/2021
7 CÔNG TY TNHH MTV THỊNH HUY 08/12/2021
8 PHẠM HỒNG TUYẾT 08/12/2021
9 Trần Ngọc Thi Thảo 08/12/2021
10 TRẦN THÁI THỊ NGỌC NGA 08/12/2021