Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THI THI 21/10/2021
2 LÊ TRƯỜNG VŨ 21/10/2021
3 Nguyễn Viết Thanh 21/10/2021
4 Phạm Thị Bích Phượng 21/10/2021
5 THÁI ĐÌNH PHÚC 21/10/2021
6 TRƯƠNG TÍCH PHÚ 21/10/2021
7 Nguyễn Thị Kiều Trang 21/10/2021
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 21/10/2021
9 LÂM TRIỂN TOÀN 21/10/2021
10 NGUYỄN THỊ CHIÊN 6430/21 21/10/2021 22/10/2021