Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị thu trang 19/01/2022
3 Lưu Phước Thành 19/01/2022
4 LÊ HỮU SƠN 19/01/2022 20/01/2022
5 VŨ QUỐC ĐOAN - TẠ THỊ THU PHƯƠNG 19/01/2022 20/01/2022
6 NGUYỄN HỒNG NHI 19/01/2022 09/02/2022
7 NGUYỄN VĂN BÌNH 19/01/2022 24/01/2022
8 nguyễn thị thu trang 19/01/2022
9 HỒ ĐẮC PHÚC 19/01/2022 24/01/2022
10 TÔ TỬ KIẾN 19/01/2022 20/01/2022