Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ MINH NHẬT 27/09/2021
2 VŨ THỊ MINH TRANG 27/09/2021
3 Phạm Thị Thanh Hoa 27/09/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Kiều 27/09/2021
5 Phan Mộng Hà Nhu 27/09/2021
6 NGUYỄN HIỆP 27/09/2021
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/09/2021
8 LÊ THỊ ÚT 27/09/2021
9 ĐOÀN DUY GIANG 27/09/2021
10 Lê Thị Thanh Huyền 27/09/2021