Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Phạm Như Quỳnh 19/10/2021
3 Nguyễn Văn Sỹ 19/10/2021
4 Nguyễn Xuân Minh Khánh 19/10/2021
5 Nguyễn Văn Sỹ 19/10/2021
6 VÒNG THANH TRÂM 19/10/2021 26/10/2021
7 ĐÀO THỤC ANH 19/10/2021
8 Nguyễn Hồng Thơm 19/10/2021 03/11/2021
9 Phạm Như Quỳnh 19/10/2021 28/10/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 19/10/2021 22/10/2021