Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ VĂN TRINH 19/06/2021 23/06/2021
2 NGUYỄN THỊ THU NHỊ 19/06/2021 23/06/2021
3 ĐINH THỊ XUÂN MAI 19/06/2021
4 Vũ Thị Bích Ngọc 19/06/2021
5 Võ Khôi Nguyên 19/06/2021
6 Nguyễn Thị Diễm Uyên 19/06/2021 23/06/2021
7 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/06/2021
8 Ngô Kim Hồng 19/06/2021
9 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/06/2021
10 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/06/2021