Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG 13/06/2021
2 NGUYEN THI LE CHI 13/06/2021
3 NGUYEN THI LE CHI 13/06/2021
4 NGUYEN THI LE CHI 13/06/2021
5 ĐẶNG VĂN BÚA 13/06/2021
6 Nguyễn Thị Tú Nhinh 13/06/2021
7 NGUYEN THI HUONG 13/06/2021 14/07/2021
8 NGUYEN THI HUONG 13/06/2021 14/07/2021
9 Nguyễn Châu Thi 13/06/2021 14/07/2021
10 Nguyễn Châu Thi 13/06/2021 14/07/2021