Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯU VĂN NHÀ - ĐẶNG THỊ KIM PHỤNG 17/10/2019
2 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 17/10/2019
3 CÔNG TY TNHH VT ĐỨC HUY HÙNG 17/10/2019 21/10/2019
4 Nguyễn Hữu Khanh 17/10/2019
5 Nguyễn Thị Thùy Hương 17/10/2019
6 Lê Thị Quỳnh Phương 17/10/2019
7 ĐÀO NHẬT HOÀ 17/10/2019 19/12/2019
8 DIỆP THỊ HƯỜNG 17/10/2019 21/11/2019
9 NGUYỄN TRẦN VƯƠNG 17/10/2019
10 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ BÌNH MINH 17/10/2019 21/10/2019