Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vòng Quyền Phụng 04/12/2021
3 Trần Lê Thế Kỷ 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU NAM VIỆT 04/12/2021
5 Lý Thị Hạnh 04/12/2021
6 PHẠM CÔNG DŨNG 04/12/2021
7 Nguyễn Thành Văn 04/12/2021 16/12/2021
8 LÊ XUÂN HẬU 04/12/2021 10/12/2021
9 LÊ XUÂN HẬU 04/12/2021 10/12/2021
10 LÊ XUÂN HẬU 04/12/2021 10/12/2021