Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Anh 16/08/2022
3 TRẦN NGỌC ĐIỂM 16/08/2022
4 Thân Vĩnh Trí Tâm 16/08/2022
5 Du Ái Linh 16/08/2022
6 Công ty cổ phần Viettrade 16/08/2022
7 TRẦN TRỌNG HIẾU 16/08/2022
8 Dương Vĩnh Huy 16/08/2022
9 Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Hai Phi 16/08/2022
10 Mai Viết Đời 16/08/2022