Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THU HUYỀN 19/01/2022
3 Nguyễn Quốc Thống 19/01/2022
4 LÂM QUANG HIẾU 19/01/2022
5 Trần Thị Ngọc Dung 19/01/2022 28/01/2022
6 LÝ LIỆT VINH 19/01/2022 10/02/2022
7 Trần Thị Ngọc Dung 19/01/2022 26/01/2022
8 Trần Thị Ngọc Dung 19/01/2022 26/01/2022
9 TRẦN THỊ LOAN 19/01/2022 20/01/2022
10 Lê Đình Lợi 19/01/2022