Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hiền 18/01/2022
3 nguyễn thị hồng loan 18/01/2022
4 TRẦN THỊ LỆ THU 18/01/2022
5 LÊ ĐÌNH TRƯỜNG 18/01/2022
6 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 18/01/2022
7 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/01/2022
8 ĐẶNG VĂN TÍNH 18/01/2022
9 PHẠM ĐỨC LONG 18/01/2022 19/01/2022
10 PHẠM GIANG CHÂU 18/01/2022 19/01/2022