Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2022
3 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2022
4 Phạm Thị Ngọc Hương 20/01/2022
5 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2022
6 TẠ VĂN TRUNG 20/01/2022
7 LÊ VĂN NGUYỄN LONG 20/01/2022
8 VƯƠNG KHẢI VÂN 20/01/2022 11/02/2022
9 Lại Tất 20/01/2022 24/01/2022
10 TRẦN THỊ PHƯỢNG 20/01/2022 21/01/2022