Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN HÙNG 22/01/2022
3 LƯU VĂN SONG 22/01/2022
4 PHẠM HỮU DUY TÙNG 22/01/2022
5 HUỲNH VĂN HẬU 22/01/2022
6 NGUYỄN QUỐC QUÂN 22/01/2022
7 PHAN VĂN ĐỨC 22/01/2022
8 HUỲNH VĂN HÙNG 22/01/2022
9 TRẦN NGUYÊN KHOA 22/01/2022
10 NGUYỄN NHÂN TRIẾT 22/01/2022