Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 02/12/2021
4 Lư Bội Ngọc 02/12/2021
5 Nguyễn Đoàn Phương Uyên 02/12/2021
6 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH XĂNG DẦU HỢP TRƯỜNG THÀNH 02/12/2021
7 An Ngọc Bảo Linh 02/12/2021
8 bùi bá công khanh 02/12/2021
9 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BÔNG SEN VÀNG 02/12/2021
10 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/12/2021